Konst är ett begrepp som omfattat en rad olika företeelser, och som definierats mycket olika, vid olika tidpunkter och platser. Idag används oftast begreppet i anknytning till vad som förr benämndes de sköna konsterna, som bland annat omfattar bildkonst, arkitektur, konsthantverk, skulptur och musik, det vill säga skapande verksamhet som syftar till emotionella eller expressiva uttryck, eller resultatet av en sådan verksamhet.

Till höger ligger Quotes&Icons. Mina egna konstverk…

Andy Warhol har trots allt sagt:" Art is what you can get away with."

Under 2013 såldes "Everything you see…" som 70x100-affisch på IKEA world wide.

© Henrik Bodin. Bilderna får ej kopieras eller användas på något sätt utan min tillåtelse.