Olsson & Jensen. 2009. AD och layout.

Polysource. 2010. AD och layout.

New Office. 2011. AD och layout.
Malö Yachts. 47an. 2011. AD och layout.
Malö Yachts SC. 2011. AD och layout.

En broschyr är en trycksak bestående av åtta eller fler sidor, som binds tillsammans genom ryggklammer eller limbindning. Broschyrer kan till sitt innehåll utgöras av reklam, produktinformation eller liknande, men även tidningar är enligt den tekniska definitionen broschyrer. Inom den grafiska branschen skiljer man mellan produkttyperna broschyr och folder. Den senare består av ett tryckark, som tryckts på båda sidor och vikts till fyra, sex eller åtta sidor (ibland mer).

Till höger ligger några av de brochyrer jag varit inblandad i…