En bok är ett medium för kommunikation - innehållet kan, men måste inte vara, någon form av litteratur. En bok är en produkt som består av flera sammanhäftade eller ihoplimmade blad (ark), vars innehåll ofta är text och/eller bilder, och som ofta täcks av ett omslag med upplysning om bokens titel och författare. UNESCO har definierat en bok som "en icke-periodisk tryckt publikation bestående av minst 49 sidor". Det finns många typer av böcker, från pocketböcker till inbundna böcker i flera varianter, pekböcker samt talböcker.

Till höger ligger några av de böcker jag varit inblandad i…

På Höganäs Bokhandel
kan du köpa den unika
och mycket populära
fyll-i-boken MIN SKOLTID.

Min Skoltid