Innehåll på den här sidan kräver en nyare version av Adobe Flash Player.

Hämta Adobe Flash Player

En etikett är en informationsbärare av till exempel papper eller plast med text- och/eller bildinformation.

Förpackning, emballage, anordning som innesluter en vara för att skydda den.

En karta är en förminskad avbildning av ett geografiskt område, oftast jordytan. Kartan är oftast en schematisk representation av terrängen till skillnad från exempelvis ett flygfoto.

Spel, sällskapsspel är en benämning på vanligen tävlingsinriktade sysselsättningar, för en eller flera individer, vilka utövas enligt bestämda regler, och vanligen med hjälpmedel av något slag.

En fest (kalas, party, partaj) anordnas vanligtvis för att fira att en lycklig tilldragelse eller ett årligen återkommande fenomen. På fester brukar i regel mat, musik och i vissa kulturer även alkoholdrycker förekomma. Med kalas förknippas ofta tårta. Innan en fest skickas inbjudningskort.

En banner är en reklamannons som visas på webbsidor, till exempel på dagstidningars webbplatser. Webbannonser är den helt dominerande inkomstkällan för de stora webbplatserna, och denna kanal för annonsering ökar på andra massmediakanalers bekostnad.

Till höger ligger lite av varje av det som jag varit inblandad i…